Menu 

Koriste se za razvod grejnog medijuma od kotla ka izmenjivačima toplote a i sam cevni razvod može predstavljati izmenjivač toplote (instalacije podnog grejanja).
Ranijih godina su se u projekovanju / izgradnji tradicionalno koristile bakarne cevi, ali se taj trend lagano menja iz ekonomskih, manipulativnih, i naravno tržišnih razloga…