Menu 

BLANSOL

Sledeći potrebe kupaca, ”Portal” nudi sistem ” Barbi” španske fabrike “Blansol“, koji se sastoji od Pex/Al/Pex cevi i inovativnog fitinga ix…Press. Fiting ix…Press ima kvalitet spoja “press” fitinga uz brzinu spajanja “push” fitinga. spajanje fitingaTo znači da spojeve cevi i fitinga pravite bez specijalnog press alata sa jednakim kvalitetom press spoja. Ovu neverovatnu osobinu ix…Press fiting ima zbog inovativne tehnologije napetih opruga za svaki spoj unutar samog fitinga.
.

Informacije

Raspoloživi prečnici: 16, 20, 25 (mm)
Namena: Sanitarni i sistemi grejanja
Materijal: PEX, aluminijum, polysulphone
Radna temperatura: 0°C – 95°C
Maksimalna temperatura: 110 °C
Maksimalni radni pritisak: 10 bara, pri 95 °C
Garancija: 25 godina