Menu 

Cevna izolacija koristi se za oblaganje cevne mreže na mestima gde postoji mogućnost ishlađivanja sistema (hodnici zgrada, podrumi…)

Najčešće se za izolacioni materijal koristi polimer etilena, koji je elastičan i omogućava prilagođavanje cevovodnoj mreži…