Menu 

Ekspanziona posuda je uređaj koji se koristi u otvorenim i zatvorenim sistemima za centralno grejanje, i sistemima kućnih instalacija centralnog grejanja, da bi se amortizovale oscilacije pritiska vode, nastale usled termičke ekspanzije medijuma koja se greje…