Menu 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

WATES – Ekspanzione posude

Zatvorene membranske ekspanzione posude su čelične posude čiji je unutrašnji prostor podeljen na dva dela gumenom membranom ili jastukom. Na strani gde je smešten vazdušni ventil nalazi se sabijen vazduh, a na strani priključka nalazi se vodeni prostor sistema. Voda iz sistema ulazi ili izlazi iz posude, u zavisnosti od pritiska.
U komori za sabijeni vazduh se preko vazdušnog ventila posude određuje optimalni predpritisak. Ako je pritisak vazdušnog jastučeta pravilno podešen, pritisak grejnog sistema se konstantno prenosi preko membrane na vazdušno jastuče i na taj način amortizuje.
10bara

Ekspanzione posude WATES zahvaljujući robustnoj konstrukciji i upotrebi kvalitetnih materijala mogu se koristiti u instalacijama sistema čiji pritisak ide do 10 bara.

.

Informacije

Raspoložive zapremine (lit.): 8, 12, 19, 24, 35, 50, 80, 100, 200, 300
Namena: Solarni, sanitarni i sistemi centralnog grejana
Materijal: Čelični Lim (u saglasnosti sa EN13831)
Pred pritisak: Od 8-50L Max. 2 bara
. Od 80-300L Max. 4 bara
Radni pritisak do: 10 bara
Garancija: 2 godine

Posude preko 50l imaju na sebi tri nogice, i predviđene su za montiranje na pod…