Menu 

Kotlovi  (na čvrsto gorivo, tečno gorivo, gas…)  namenjeni su za pripremu grejuće vode, koja se koristi kao posrednik za predaju toplote u sistemima centralnog grejanja.
Princip rada kotlova na čvrsto gorivo može biti standardan ili trajnožareći..
Standardni kotlovi namenjeni su korisnicima koji se pretežno odlučuju na grejanje drvima, koji žele da koriste i krupnije komade drveta, i da ekonomičnije investiraju..

Trajnožareći kotlovi  su za vlasnike  koji žele da  preciznije regulišu i kontrolišu proces sagorevanja, koriste  ugalj kao osnovni energent, a pritom ređe opslužuju kotao…