Menu 

Viadrus G50

,
VIADRUS G50 je kotao od livenog gvožđa velikog korisnog dejstva namenjen za sagorevanje tečnog i gasovitog goriva.
Kotao poseduje livenu komoru za sagorevanje pod nadpritiskom i turbulatore koji mu povećavaju korisno dejstvo tokom eksploatacije.
VIADRUS G50 se standardno isporučuje sa osnovnom električnom kontrolom, zaštitom i pripremom.
Takođe je opremljen meračem pritiska i temperature.
Gorionik za tečno gorivo ili gas nije deo standardne opreme.
,

Informacije


Raspoložive snage (kW): 22 – 80
Materijal: Sivo liveno gvožđe GG20
Boja oplate: Siva
Preporučena radna temperatura: 50°C – 80°C
Napon: 230v / 50Hz
Radni pritisak: Max. 4 bara
Probni pritisak: Max. 8 bara
Električna zaštita: IP 40
Garancija: 3 godine
Prednosti kotla VIADRUS G50
– Dugotrajna upotreba i ekonomičnost livenog tela.
– Efikasnost preko 90%.
– Mogućnost kaskadnog povezivanja kotla.
,
opširnije…