Menu 

Oprema za loženje i održavanje kotla i dimnjaka

 

Oprema za čišćenje i održavanje dimnjaka:


Silonska četka – Kružnog poprečnog preseka. Napravljena je od elastičnih, ojačanih vlakana i namenjena je za čišćenje čeličnih / prohromskih dimnjaka. Fleksibilna vlakna sprečavaju oštećenja dimovoda prilikom otklanjanja čađi iz dimnjaka . Nude se u više dimenzija. Poseduje metrički navoj M12, čime se lako šrafe na odgovarajuće čelične nastavke.


Čelična četka – Kružnog poprečnog preseka. Robusne izrade, prvenstveno namenjena za čišćenje zidanih / šamotnih dimnjaka. Poseduju metrički navoj M12 i nude se više prečnika.


Čelični žičani nastavci za četku – u više različitih dužina. Izrađeni su od kvalitetne žice. Na krajevima su snabdeveni spoljinim i unutrašnjim navojem M12, što im daje mogućnost nastavljanja prema potrebi korisnika.


 

Oprema za čišćenje i održavanje kotla:


Čelične četke, kružnog i pravougaonog poprečnog preseka, u više dimenzija. Namenjene su prvenstveno za uklanjanje nesagorelih ostataka sagorevanja goriva nakupljenog u prvenstveno u ložištu, plamenoj komori.


Šipka za čišćenje – Za lakši rad pri čišćenju, snabdevena je crnom plastičnom ručicom sa jednog kraja i ima unutrašnji navoj M12 sa drugog kraja, na koji se šrafe i silonska i čelične četke prema potrebi.


Kanta za usisivač – montira se kao preodvajač potencijalno vrelih i krupnih nesagorelih primesa i pepela prilikom usisavanja kotla. Poseduje mrežasti cilindrični odvajač krupnih čestica koji štiti vaš kućni uređaj od mogućeg oštećenja. Isporučuje se sa fleksibilnim metalnim crevom i cevnim nastavkom dužine 1m, koji olakšava skupljanje pepela iz nepristupačnih delova kotla.


Grebač i kuka za čišćenje – namenjeni su sa uklanjanje pepela, katrana i nesagorelih primesa sa teško pristupačnih mesta u kotlu.


 

Oprema za loženje:


Kanta i lopatica za ugalj. Bojene su crnom i crvenom farbom, izrađeni su u obliku koji je optimalan za manipulaciju.