Menu 

Radijatori su vrsta toplotnih izmenjivača koji se koriste za prenos toplotne energije od jednog medijuma na drugi. U svrhu centalnog grejanja malih i srednjih objekata najčešće se koriste panelni, člankoviti i cevasti radijatori napravljeni od čelika ili aluminijuma. Ovi radijatori vazduhu u prostoriji predaju toplotnu energiju iz vode.

Osim na izgled, kod izbora radijatora potrebno je obratiti pažnju i na materijal, farbu i kvalitet izrade.