Menu 

Solarni bojleri služe za dobijanje i akumuliranje  sanitarne tople vode, gde se priprema vrši pomoću toplovodnih cevnih izmenjivača toplote,  ili preko elektro grejača.
Toplovodnim cevnim izmenjivačima moguće je zagrejati vodu pomoću solarnih kolektora, ili putem tople vode grejnog kruga instalacija centralnog grejanja.
Kod grejanja vode električnom energijom, sam grejač može biti suv (šamotni, u posebnom kućištu) ili uronjen u vodu (standardni).
Da bi odziv tople vode  na točećem mestu bio što brži, potrebno je recirkulaciono povezati bojler na instalaciju.