Menu 

Solarni kolektori su prijemnici energije, čija je uloga da izvrše pretvaranje toplote sunca u formu koja može da se akumulira i čuva.
Osim što je besplatna, obnovljiva i ekološka, akumulacija sunčeve toplote preko posrednika – pretvarača (kolektora) u spremniku vam omogućava i značajniju uštedu po računima za električnu energiju, na duži vremenski rok…