Menu 

Štednjaci i peći stariji su izum od kotlova i već dosta dugo se koriste za zagrevanje prostorija i spremanje hrane. Savremeni štednjaci i peći pored svojih starih osobina sve češće uzimaju ulogu kotlova u domaćinstvu. Ovakvi sklopovi se najčešće zovu kombinovani štednjaci ili peći za centralno grejanje.